Podręcznik użytkownika

Copyright © 2010-2016. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), wersja 3.0 lub późniejsza.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Zespół programu KiCad.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <[email protected]>, 2014-2016.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

Data publikacji i wersja oprogramowania

Opublikowane 4 Lutego 2015.

Wprowadzenie do GerbView

GerbView to przeglądarka plików Gerber (w formacie RS274X) oraz plików wierceń (w formacie Excellon).

Pozwala na wyświetlenie do 32 plików (Gerber i/lub wierceń) jednocześnie.

Pliki mogą być wyświetlane z użyciem trybu transparentnego lub w formie stosu warstw.

By uzyskać więcej informacji na temat formatu plików Gerber należy przeczytać Specyfikację formatu plików Gerber.

Ekran główny

gerbview_main_screen_png

Top toolbar

gerbview_top_toolbar_png

gerbview_clear_layers_png

Clear all layers

gerber_file_png

Load Gerber files

gerbview_drill_file_png

Load drill files (Excellon format from Pcbnew)

sheetset_png

Set page size for printing and show/hide page limits

print_button_png

Open print dialog

zoom_in_png zoom_out_png

Zoom in and out

zoom_redraw_png

Refresh screen

zoom_fit_in_page_png

Zoom fit in page

gerbview_top_layer_png

Layer selection

gerbview_top_dcode_png

D Code selection (hight light items that use this dcode)

gerbview_top_info_png

Info about Gerber file options loaded in the current layer

Lewy pasek narzędzi

gerbview_left_toolbar_png

grid_png

Grid on / off

polar_coord_png

Display polar coordinates on / off

unit_inch_png unit_mm_png

Units selection to display coordinates

cursor_shape_png

On grid cursor shape selection

pad_sketch_png

Display mode selection (solid or outlines) for flashed items

track_sketch_png

Display mode selection (solid or outlines) for lines

opt_show_polygon_png

Display mode selection (solid or outlines) for polygons

gerbview_show_negative_objects_png

Show negative objects in ghost color

show_dcodenumber_png

Show / hide D Codes values (for items using a dcode)

gbr_select_mode0_png gbr_select_mode1_png gbr_select_mode2_png

Mode used by Gerbview to show layers.

Polecenia menu

gerbview_file_menu_png

Możliwe jest wczytanie zarówno plików Gerber oraz plików wierceń do programu Gerbview by móc wyświetlić je razem. Jest również dodatkowa możliwość eksportu zestawu tych plików do Pcbnew. Poprzednio (bardzo dawno) była również możliwość wczytywania plików z definicjami D-kodów, lecz obecnie ich znaczenie jest marginalne i ta funkcja nie jest już dostępna.

Eksport do Pcbnew

Gerbview posiada ograniczoną możliwość eksportowania gotowego zestawu plików Gerber do Pcbnew.

Końcowy rezultat zależny jest od ilości użytych funkcji formatu RS 274X w plikach Gerber.

Format RS 274X posiada funkcje zorientowane rastrowo, które nie mogą być skonwertowane (głównie wszystkie odnoszące się do obiektów negatywowych).

Elementy błyskowe są konwertowane na przelotki.

Elementy liniowe są konwertowane na ścieżki (lub grafikę przy wybraniu docelowej warstwy technicznej)

W związku z powyższym, użyteczność plików skonwertowanych jest zależna od sposobu wygenerowania plików Gerber przez narzędzie do projektowania PCB.

gerbview_preferences_menu_png

Umożliwia dostęp do edytora skrótów klawiszowych oraz pewnych opcji związanych z wyświetlaniem.

gerbview_misc_menu_png
 • Lista D-Kodów pokazuje D-kody jakie zostały użyte oraz niektóre z ich parametrów.

 • Pokaż źródło pokazuje zawartość pliku Gerber z aktywnej warstwy w edytorze tekstu.

 • Wyczyść warstwę kasuje zawartość aktywnej warstwy.

Panel zarządzania warstwami

Panel zarządzania warstwami ma dwa zasadnicze zadania:

 • Wybór aktywnej warstwy

 • Pokazywanie/Ukrywanie poszczególnych warstw

gerbview_layer_manager_png

Aktywna warstwa jest rysowana po pozostałych warstwach.

Podczas wczytywania nowego pliku docelową warstwą jest warstwa aktywna (nowe dane zastępują stare dane na tej warstwie)

Uwaga:

 • Kliknięcie lewym klawiszem na linii: Wybiera aktualną warstwę

 • Kliknięcie prawym klawiszem w okolicy menadżera warstw: pokazuje/ukrywa wszystkie warstwy

 • Kliknięcie środkowym klawiszem (na znacznikach koloru): wybiera kolor wybranej warstwy.

Tryby wyświetlania warstw

 • Tryb RAW gbr_select_mode0_png

Każdy plik Gerber i każdy element w plikach jest rysowany w kolejności w jakiej załadowane zostały pliki.

Jednakże, warstwa aktywna w danym momencie jest rysowania jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) będą widoczne artefakty na obecnie rysowanych warstwach.

gerbview_mode_raw_stack_png
 • Tryb Nakładkowy gbr_select_mode1_png

Każdy plik Gerber jest rysowany w kolejności w jakiej został załadowany.

Aktywna warstwa jest jednak rysowana jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) nie będzie widać artefaktów na obecnie rysowanych warstwach, ponieważ tryb ten rysuje każdy z plików w lokalnym buforze przed pokazaniem warstwy na ekranie. Elementy negatywowe nie będą tworzyć żadnych artefaktów.

gerbview_mode_raw_stack_png
 • Tryb Transparentny mode gbr_select_mode2_png

gerbview_mode_transparency_png

Efekt wyboru aktualnej warstwy podczas wyświetlania

Efekt ten jest widoczny tylko w trybie RAW lub Nakładkowym.

Warstwa 1 (zielona) jest rysowana po warstwie 2

gerbview_layer_select_1_png

Warstwa 2 (niebieska) jest rysowana po warstwie 1

gerbview_layer_select_2_png

Drukowanie warstw

Dostęp do polecenia drukowania

By wydrukować warstwy, należy użyć narzędzia Drukuj dostępnego spod ikony print_button_png lub odpowiadającej mu opcji z menu Plik.

Należy upewnić się, czy elementy znajdują się w obszarze wydruku. (Użyj narzędzia sheetset_png by wybrać odpowiedni format strony.

Nie należy jednak zapominać, iż fotoplotery używają zwykle dużego pola roboczego, znacznie przekraczającego rozmiar strony używany w drukarkach).

Przesunięcie wszystkich warstw (za pomocą operacji blokowych) może być zatem konieczne.

Polecenie przesuwania bloków

Można przesuwać elementy zaznaczając je (przeciągając z wciśniętym lewym klawiszem) oraz przesuwać zaznaczone obszary na ekranie.

Klikając lewym klawiszem można umieścić zaznaczony obszar w innym miejscu.