Podręcznik użytkownika

This document is Copyright © 2010-2018 by it’s contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), version 3.0 or later.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Zespół programu KiCad.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2015.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

Data publikacji i wersja oprogramowania

Published on February 24, 2018.

Wprowadzenie do GerbView

GerbView to przeglądarka plików Gerber (w formacie RS274X) oraz plików wierceń Excellon. Pozwala na wyświetlenie do 32 warstw jednocześnie.

By uzyskać więcej informacji na temat formatu plików Gerber należy przeczytać Specyfikację formatu plików Gerber. Szczególy na temat fomratu plików Excellon można znaleźć w Opisie formatu Excellon.

Interfejs użytkownika

Główne okno aplikacji

gerbview_main_screen_png

Top toolbar

gerbview_top_toolbar_png

delete_gerber_png

Clear all layers

load_gerber_png

Load Gerber files

gerbview_drill_file_png

Wczytywanie plików wierceń Excellon

sheetset_png

Ustawienie rozmiaru strony

print_button_png

Drukowanie

zoom_redraw_png

Przerysowanie widoku

zoom_in_png zoom_out_png

Powiększanie i pomniejszanie

zoom_fit_in_page_png

Dopasowywanie powiększenia do okna

zoom_area_png

Zoom to selection

gerbview_top_layer_png

Select active layer

gerbview_top_info_png

Display info about active layer

gerbview_x2_component_png

Highlight items belonging to selected component (Gerber X2)

gerbview_x2_net_png

Highlight items belonging to selected net (Gerber X2)

gerbview_x2_attributeo_png

Highlight items with the selected attribute (Gerber X2)

gerbview_top_dcode_png

Highlight items of selected D Code on the active layer

Lewy pasek narzędzi

gerbview_left_toolbar_png

cursor_png

Select items

measurement_png

Measure between two points

grid_png

Toggle grid visibility

polar_coord_png

Włącza lub wyłącza wyświetlanie współrzędnych polarnych

unit_inch_png unit_mm_png

Wybór pomiędzy jednostkami w milimetrach lub calach

cursor_shape_png

Wybór kształtu kursora

pad_sketch_png

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla elementów błyskowych (jak np. pola lutownicze)

track_sketch_png

Display lines in sketch (outline) mode

opt_show_polygon_png

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla wypełnień

gerbview_show_negative_objects_png

Pokazywanie obiektów negatywowych w kolorach cieni

show_dcodenumber_png

Pokazuje / ukrywa wartości D-kodów (dla elementów używających D-kodów)

gbr_select_mode2_png

Display layers in diff(compare) mode

contrast_mode_png

Display current layer in high-contrast mode

layers_manager_png

Show/hide layer manager

Panel zarządzania warstwami

gerbview_layer_manager_png

Menadżer warstw kontroluje wyświetlanie poszczególnych warstw. Strzałka wskazuje aktywną warstwę, i każda z warstw może być wyświetlona bądź ukryta przez zmianę stanu znacznika.

Polecenia przypisane klawiszom myszy:

  • Lewy klawisz: Wybór aktualnej warstwy

  • Prawy klawisz: opcje ukrycia/pokazania/sortowania warstw

  • Middle click or double click (on color swatch): select the layer color

The Layers tab allows you to control the visibility and color of all loaded Gerber and drill layers. The Items tab allows you to control the color and display of the grid, D Codes, and negative objects.

Polecenia menu

gerbview_file_menu_png
  • Eksport do Pcbnew ma ograniczoną możliwość eksportowania plików Gerber do Pcbnew. Końcowy rezultat zależy od tego, jaka funkcjonalność formaty RS-274X została użyta w oryginalnych plikach Gerber: np. elementy rastrowe nie mogą zostać skonwertowane (zwykle obiekty negatywowe), obiekty błyskowe są konwertowane na przelotki, linie zaś są konwertowane na ścieżki (lub grafikę dla warstw nie będących sygnałowymi).

gerbview_preferences_menu_png

Toolsets

GerbView now supports the modern graphics toolset that is available in PcbNew. Enabling the modern toolset brings new features and better performance. You can select which toolset to use in the preferences menu. Using the Modern (Accelerated) toolset is recommended if your graphics card supports it (requires OpenGL 2.0). If your graphics card does not support the Accelerated toolset, you can still use the new features by selecting the Modern (Fallback) toolset.

Using the Legacy toolset is only recommended if you notice that the Modern toolset does not support a feature you need or if it does not render a Gerber file correctly. If you notice such a problem, please notify the KiCad developers so that it can be fixed in a future release.

The Legacy toolset will be removed in a future version of GerbView.

gerbview_misc_menu_png
  • Lista D-Kodów pokazuje D-kody jakie zostały użyte oraz ich parametry.

  • Pokaż źródło pokazuje zawartość pliku Gerber z aktywnej warstwy w edytorze tekstu.

  • Clear Current Layer erases the contents of the active layer.

  • Set Text Editor…​ allows you to choose which program to show source with.

Tryby wyświetlania

GerbView posiada trzy tryby wyświetlania, które mogą być użyteczne w określonych sytuacjach.

Tryb nakładkowy i przeźroczystości dostarcza lepszych obrazów, ale może być wolniejszy niż tryb raw na tym samym komputerze.

Tryb Raw

Ten tryb jest wybierany za pomocą ikony gbr_select_mode0_png. Każdy plik i każdy element w pliku jest rysowany w porządku takim, w jakim zostały załadowane warstwy. Jednakże, aktywna warstwa jest rysowana jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) będą widoczne artefakty na obecnie rysowanych warstwach.

gerbview_mode_raw_stack_png

Tryb nakładkowy

Wywoływany ikoną gbr_select_mode1_png, każdy plik jest rysowany w porządku takim, jak został załadowany. Ponownie aktywna warstwa jest rysowana jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) nie będzie widać artefaktów na obecnie rysowanych warstwach, ponieważ tryb ten rysuje każdy z plików w lokalnym buforze przed pokazaniem warstwy na ekranie.

gerbview_mode_raw_stack_png

Tryb przeźroczysty

Użyj polecenia gbr_select_mode2_png by przełączyć się na ten tryb pracy, gdzie nie występują artefakty i warstwy są mieszane razem z aktywną warstwą na samej górze.

gerbview_mode_transparency_png

Nakładanie warstw

W trybie raw lub nakładkowym, aktywna warstwa będzie na wierzchu ponad innymi warstwami i będzie przykrywać elementy poniżej.

Tutaj, warstwa 1 (niebieska) jest warstwą aktywną (oznacza to strzałka z lewej) i dlatego jest rysowana przed warstwą 3 (zieloną):

gerbview_layer_select_1_png

Oznaczenie warstwy drugiej (zielonej) przesuwa tą warstwę na samą górę:

gerbview_layer_select_2_png

Przesuwanie elementów

When using the legacy toolset, items may be selected by holding down the left mouse button and drawing a rectangle. Releasing the button picks up the items. A click of the left mouse button places the items.

This behavior is deprecated and not available in the modern toolsets.

Drukowanie

By wydrukować warstwy, należy użyć narzędzia Drukuj dostępnego pod ikoną print_button_png lub odpowiadającej mu opcji z menu Plik.

Należy upewnić się, czy elementy znajdują się w obszarze wydruku. Użyj narzędzia ikony sheetset_png by wybrać odpowiedni format strony.

Nie należy zapominać, że fotoplotery używają zwykle dużego pola roboczego, znacznie przekraczającego rozmiar strony używany w drukarkach. Przesunięcie wszystkich warstw może być zatem konieczne.